Д-р Ангел Терзиев: Роля на кардиологичната рехабилитация за оценка на риска при пациенти със сърдечно-съдови заболявания – акцент върху тахиаритмиите

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум Превенция на сърдечно-съдови заболявания 13-15 май 2016 - КК Албена, организиран от Дружеството на кардиолозите в България.