Д-р З. Тарълов: Вариабилност на сърдечната честота. Възможности за приложение в спорта.

Презентацията е изнесена по време на Научен симпозиум Превенция на сърдечно-съдови заболявания 13-15 май 2016 - КК Албена, организиран от Дружеството на кардиолозите в България.