Научен симпозиум Превенция на сърдечно-съдови заболявания 13-15 май 2016

Превенция на сърдечно-съдови заболявания 2016

Презентации изнесени на Научен симпозиум Превенция на сърдечно-съдови заболявания 13-15 май 2016 - КК Албена, организиран от Дружеството на кардиолозите в България.

Покажи брой 
Заглавие
Д-р Александър Алексиев: КР необходимият разход за по-евтино лечение. Защо купуваме скъпи трици?
Доц. Р. Пенкова: Превенция на сърдечно-съдовите заболявания: Плейотропните ефекти на Витамин Д?
Доц. П. Тончев: Превенция на сърдечно-съдовите заболявания: Мазнини и мастноразтворими витамини в диетата - има ли доказателства?
Програма на Научен симпозиум Превенция на сърдечно-съдови заболявания 13-15 май 2016