Здравото сърце е в твоите ръце - Календар на пациента 2012

Здравото сърце е в твоите ръце - Календар на пациента 2012 - Официално издание на Дружество на кардиолозите в България