Здравото сърце е в твоите ръце - Календар на пациента 2013

Здравото сърце е в твоите ръце - Календар на пациента 2013 - Официално издание на Дружество на кардиолозите в България