Библиотека за пациента бр. 3 - Предупредителни симптоми и действия

Библиотека за пациента бр. 3 - Предупредителни симптоми и действия - Ръководство за бързо действие при сърдечен инфаркт, сърдечен арест и мозъчен инсулт - Официално издание на Дружество на кардиолозите в България