Списание Българска Кардиология

 

Списание „Българска кардиология” излиза за пръв път през 1995 г. като научен орган на Дружеството на кардиолозите в България. Пръв главен редактор – от 1995 до 1996г. на списанието е Проф. Т. Даскалов. Следващи главни редактори са: Проф. Н. Гочева (1996 до 2002 г.), Проф. Р. Търновска (2003-2008 г.), Проф. Д. Раев (2008-2014г.), Проф. Пл. Гацов (от 2014г до сега). От началото на излизането си списанието е важен форум на кардиологичната общност в България. На неговите страници намират място както научните постижения на българските медицински специалисти, така и важни практически ръководства на Европейското кардиологично дружество и други научни издания. Високото качество на научната продукция, намираща място на страниците на списанието, е нашата основна цел.

Проф. Пламен Гацов, д.м.н. - главен редактор
Проф. Димитър Раев, д.м.н. - зам. главен редактор

Покажи брой 
Заглавие
Списание Българска Кардиология бр 4/2019
Списание Българска Кардиология бр 3/2019
Списание Българска Кардиология бр 2/2019
Списание Българска Кардиология бр 1/2019
Списание Българска Кардиология 2018 - Издание с резюметата за XVI национален кардиологичен конгрес
Списание Българска Кардиология бр 4/2018
Списание Българска Кардиология бр 3/2018
Списание Българска Кардиология бр 2/2018
Списание Българска Кардиология бр 1/2018
Списание Българска Кардиология бр 4/2017
Списание Българска Кардиология бр 3/2017
Списание Българска Кардиология бр 2/2017
Списание Българска Кардиология бр 1/2017
Списание Българска Кардиология бр 4/2016
Списание Българска Кардиология бр 3/2016
Списание Българска Кардиология 2016 - Издание с резюметата за XV национален кардиологичен конгрес
Списание Българска Кардиология бр 2/2016
Списание Българска Кардиология бр 1/2016
Списание Българска Кардиология бр 4/2015
Списание Българска Кардиология бр 3/2015