Списание Българска Кардиология 2018 - Издание с резюметата за XVI национален кардиологичен конгрес

Списание Българска Кардиология е официално издание на Дружеството на кардиолозите в България.

Attachments:
Access this URL (http://host.bglot.com/cardiobgdl/SpisanieBK/BK_2018_16CC.pdf)BK_2018_16CC.pdf[ ]5774 kB