Списание Българска Кардиология

Огромен принос за развитието на кардиологията в Република България има списание "Българска кардиология", което е създадено през 1994 година. В периода от 1994 до 2002 година негов главен редактор е доц. Нина Гочева, а след 2003 година - доц. Румяна Търновска. В този раздел имате свободен достъп до изданията от 2013 до 2018-та година. Подготвяме за достъп всички издания от брой първи - 1994 година.

Покажи брой 
Заглавие
Списание Българска Кардиология бр 1/2013
Списание Българска Кардиология бр 4/2012
Списание Българска Кардиология бр 3/2013
Списание Българска Кардиология бр 2/2013