Example of Table Blog layout (FAQ section)

Електронни книги

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Подкатегории

 • Европейски гайдлайни

  Брой статии:
  31
 • Списание Българска Кардиология

   

  Списание „Българска кардиология” излиза за пръв път през 1995 г. като научен орган на Дружеството на кардиолозите в България. Пръв главен редактор – от 1995 до 1996г. на списанието е Проф. Т. Даскалов. Следващи главни редактори са: Проф. Н. Гочева (1996 до 2002 г.), Проф. Р. Търновска (2003-2008 г.), Проф. Д. Раев (2008-2014г.), Проф. Пл. Гацов (от 2014г до сега). От началото на излизането си списанието е важен форум на кардиологичната общност в България. На неговите страници намират място както научните постижения на българските медицински специалисти, така и важни практически ръководства на Европейското кардиологично дружество и други научни издания. Високото качество на научната продукция, намираща място на страниците на списанието, е нашата основна цел.

  Проф. Пламен Гацов, д.м.н. - главен редактор
  Проф. Димитър Раев, д.м.н. - зам. главен редактор

  Брой статии:
  29
 • Превенция
  Брой статии:
  8
 • Европейски ръководства
  Брой статии:
  7
 • Languages
  Questions related to localisation and languages
  Брой статии:
  5
 • Free English E-books

   

  Брой статии:
  5
 • Current Users
  Questions that users migrating to Joomla! 1.5 are likely to raise
  Брой статии:
  6
 • New to?

  Questions for new users of ?

  Брой статии:
  3