Научен Симпозиум Остър коронарен синдром, 22-24 април 2016 - PDFs

Научен Симпозиум по Остър коронарен синдром 2016

Симпозиум по Остър коронарен синдром проведен в гр. Пловдив, Новотел Пловдив, 22 – 24 април 2016 г. Организатор: Дружеството на кардиолозите в България. Симпозиумът бе ориентиран както към кардиолози и специализанти по специалността, така и към ОПЛ и предложи интересна програма. Водещи кардиолози от страната представиха новостите в областта на острия коронарен синдром, бяха разисквани трудностите и перспективите в лечението му и дискутирани интересни клинични случаи.

Покажи брой 
Заглавие
Д-р Костадин Кичуков: Анемия, хемотрансфузия и остър коронарен синдром
Д-р Арман Постаджиян: Механизми на превръщане на стабилната плака в нестабилна
Д-р Иван Мануков: Микросъдова обструкция след PCI при STEMI
Програма на Симпозиум по Остър коронарен синдром проведен в гр.Пловдив, Новотел Пловдив, 22 – 24 април 2016 г.