Програма на Симпозиум по Остър коронарен синдром проведен в гр.Пловдив, Новотел Пловдив, 22 – 24 април 2016 г.

Програма на Симпозиум по Остър коронарен синдром проведен в гр.Пловдив, Новотел Пловдив, 22 – 24 април 2016 г. Организатор бе Дружеството на кардиолозите в България. Симпозиумът бе ориентиран както към кардиолози и специализанти по специалността, така и към ОПЛ и предложи интересна програма. Водещи кардиолози от страната представиха новостите в областта на острия коронарен синдром, бяха разисквани трудностите и перспективите в лечението му и дискутирани интересни клинични случаи.

Attachments:
Access this URL (http://host.bglot.com/cardiobg_files/2016/simp/OKS2016_Plovdiv_Programa.pdf)OKS2016_Plovdiv_Programa.pdf[ ]235 kB