Училище за антиагреганти и антикоагуланти 2015

Училище за антиагреганти и антикоагуланти 2105

Покажи брой 
Заглавие
Доц. Арман Постаджиян: Оптимална и сигурна защита за вашите пациенти с Прадакса
Professor Bülent Özin: Is there a role for ASA in stroke prevention for NVAF in 2015?
Д-р Николай Брънзалов: Предизвикателства пред ОПЛ при лечението на пациентите с остър коронарен синдром
Доц. Арман Постаджиян: Клапно или неклапно предсърдно мъждене? С какво данните от проведените регистри допринасят в общото ни поведение?
Доц. Арман Постаджиян: Горещи точки в съвременното лечение с ОКС - Изводи
Доц. Арман Постаджиян: Горещи точки в съвременното лечение с ОКС
Д-р Р. Калпачки, дм: Поведение след мозъчен инсулт
Д-р Васил Трайков: Поведение при нужда от електрофизиологична процедура или имплантация на електрокардиостимулатор / ICD
Д-р Кирил Карамфилов: Поведение при предсърдно мъждене и нужда от коронарна интервенция
ПРОФ. Д-Р И. ПАСКАЛЕВА: КОАГУЛАЦИОННИ ТЕСТОВЕ В КОНТЕКСТА НА ЕЖЕДНЕВНАТА ПРАКТИКА И ИЗПОЛЗВАНИ NOAC