Училище за антиагреганти и антикоагуланти 2015

Училище за антиагреганти и антикоагуланти 2105

Покажи брой 
Заглавие
Доц. Арман Постаджиян: Ранната, агресивна и продължителна антиагрегантна терапия благоприятства всички пациенти с ОКС - Против
Доц. Н. Рунев: АНТИТРОМБОЦИТНА И АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ ПРИ НЕСЪРДЕЧНА ХИРУРГИЯ
Доц. д-р Мария Токмакова, дм: Антикоагулантна терапия в острата и продължителна фаза след ДВТ и БТЕ
Проф. д-р Румяна Търновска-Къдрева: Новости в антиагрегантната и антикоагулантна терапия съобразно ръководните правила за миокардна реваскуларизация
Доц. д-р Мария Токмакова, дм: Продължителност на двойната антиагрегантна терапия - разполагаме ли с нови доказателства?
Доц. В. Велчев: Резидуален сърдечно-съдов риск след преживян остър коронарен синдром
Доц. Пл. Гацов, д.м.н.: ОКС - Препоръчвано антиагрегантно лечение през първата година
Ass. prof. I. Petrov, PhD: Is there a place for the new OAC after ACS
Доц. Васил Велчев: Оптимална антиагрегантна терапия
Д-р Кирил Карамфилов: Оптимална пери и постпроцедурна антикоагулация