Училище за антиагреганти и антикоагуланти 2015

Училище за антиагреганти и антикоагуланти 2105

Покажи брой 
Заглавие
Д-р Борислав Борисов: Място на тромбектомията и настоящо приложение на GP IIb-IIIa рецепторни блокери
Доц. Арман Постаджиян: Баланс между ефикасност и безопасност на НОАК, какво показват данните от клиничните проучвания?
Prof. Bulent Ozin: Is there a role for ASA in stroke prevention for NVAF in 2015?
Доц. Мария Токмакова: Dabigatran etexilate – нови переспективи в лечението и профилактиката на ДВТ
Доц. Н. Рунев: От клиничните проучвания към реалната клинична практика
Доц. Арман Постаджиян: Данни от регистри при пациенти с ПМ
Доц. Васил Велчев: Най-изписваният нов орален антикоагулант в света - Xarelto
Програма на Училище за антиагреганти и антикоагуланти 2015