Зимно училище за специализанти по кардиология, 21-24 март 2013 - PDFs

Зимно училище 2013

Покажи брой 
Заглавие
Доц. Елена Кинова: Преценка на наляганията на левокамерното пълнене чрез ехокардиография
Доц. Вера Сиракова: Новото в диагностиката на СН съобразно последните Европейски ръководни правила
Д-р Максим Денев: Сегментен морфологичен анализ на вродените сърдечни малформации
Доц. Емил Манов: Практически подходи при аускултация на сърце
Д-р Иван Велковски: Секвенциален подход при ВСМ
Доц. Чавдар Шалганов: Непродължителна камерна тахикардия
Д-р Димитър Марков: Практически курс по ЕКГ
Д-р Васил Трайков: Хемодинамика при пейсиран пациент
Д-р Васил Гегусков: Хирургично лечение на атриовентрикуларните клапи
Първа клиника по кардиология УМБАЛ Д-р Г. Странски гр. Плевен: Tрудни клинични случаи от практиката