Зимно училище за специализанти по кардиология, 21-24 март 2013 - PDFs

Зимно училище 2013

Покажи брой 
Заглавие
Интензивно лечение при сърдечно-оперирани пациенти
Д-р Пламен Панайотов: Заболявания на аортната клапа
Нови насоки в лечението на аортните клапни пороци: Клапно-съхраняващи операции
МС Пълмед Пловдив: Остра БТЕ с фибринолиза и тромбаспирация и последващо имплантиране на постоянен филтър на VCI
Д-р Елена Димитрова: Клиничен случай - пулмонална хипертония при коригирана вродена сърдечна малформация
УСБАЛССЗ Св. Екатерина: Клиничен случай
Доц. Арман Постаджиян: Белодробен тромбемболизъм с умерен и висок риск
Първа клиника по кардиология УМБАЛ Странски Плевен: Трудни клинични случаи от практиката
Кр.Кощикова, Н. Рунев, Т. Донова: Клиничен случай на пациент с персистиращ Боталов проток
Проф. Теменуга Донова: Сърдечни клапни протези Ехокардиографска оценка