Зимно училище за специализанти по кардиология, 21-24 март 2013 - PDFs

Зимно училище 2013

Покажи брой 
Заглавие
Д-р Людмила Владимирова - Китова - Какво още след статините - инхибитори на PCSK9 и CETP?
Д-р Костадин Кичуков - Ренална денервация и барорецепторна стимулация в лечението на резистентна хипертония
Проф. Димитър Раев - Как да подготвим статия за печат?
Доц. Нина Белова - Симпатикус и сърдечно-съдова функция
Д-р Кирил Джеймс - Сравнителен анализ на рисковите фактори за ИБС сред индийската и българската популации
Доц. Емил Манов - Практически подходи при аускултация на сърце
Доц. Елена Кинова - Сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване
Д-р Николай Поройлев - Клиничен случай
Проф. Асен Гудев: Остра и обострена сърдечна недостатъчност
Проф. Теменуга Донова: Сърдечни клапни протези - ехокардиографска оценка