Зимно училище за специализанти по кардиология 2014 - PDFs

Зимно училище 2014

Покажи брой 
Заглавие
Защо да практикуваме “медицина базирана на доказателствата” (МБД)?
Доц. Пл. Гацов: Сравнение между европейските и американски ръководства за лечение на ОКС с ST-елевация
Д-р Стоян Лазаров: Усложнения при инвазивни кардиологични процедури при вродени сърдечни заболявания
Доц. Анна Кънева: Хемодинамика на вродените кардиопатии с ляво-десен шънт
Доц. Георги Царянски: Инвазивно хемодинамично мониториране
Доц. Е. Кинова: Перикардна тампонада
Доц. Й. Йотов: Тънкости в ЕхоКГ оценка на множествени клапни лезии
Проф. Т. Донова: Клиничен случай - фузиформено уплътнение
Проф. Цв. Кътова, д-р С. Георгиева: Клиничен случай - високостепенна аортна стеноза
Проф.Т. Донова: Сърдечни клапни протези Ехокардиографска оценка