Доц. Анна Кънева: Хемодинамика на вродените кардиопатии с ляво-десен шънт

Презентацията е изнесена по време на Зимно училище за специализанти по кардиология, 20-23 март 2014, Банско.

Attachments:
Access this URL (http://host.bglot.com/cardiobg_files/2014/ZUSK2014/ZUSK_2014_AKaneva_HVK.pdf)ZUSK_2014_AKaneva_HVK.pdf[ ]3038 kB