Зимно училище за специализанти по кардиология 2014 - PDFs

Зимно училище 2014

Покажи брой 
Заглавие
Проф. Н. Гочева: Открити въпроси в антиагрегантната и антикоагулантна терапия – фокус върху провежданите клинични проучвания
Д-р Васил Трайков: Теснокомплексни тахикардии – диагноза и диференциална диагноза на база на повърхностната ЕКГ
Доц. Ч. Шалганов: Ширококомплексни тихикардии
Д-р Д. Марков: ЕКГ при пейсиран пациент
TAVI имплантациите в България – 5 годишен опит
Д-р О. Косева: Чернодробни увреждания
Доц. М. Токмакова: Кардиоренални взаимодействия
Доц. Р. Николов: Диагностичен алгоритъм при анемичен синдром
Доц. Б. Маринов: Спирометрията - какво представлява и има ли място в кардиологичната практика
Проф. А.Гудев: Какво може да ни даде физикалното изследване на болния