Зимно училище за специализанти по кардиология 2015 - PDFs

Зимно училище 2015

Покажи брой 
Заглавие
Доц. Анна Кънева: Възрастни с вродени сърдечни малформации- поведeние, базирано на европейските препоръки
Р. Илиева: Аортна стеноза с нисък дебит / нисък градиент и запазена систолна функция
Д-р М. Денев: Болести на торакална и абдоминална аорта - Дисекираща аневризма - БТЕ
Д-р Т. Куртева, Доц. д-р Е. Кинова: Клиничен случай Вродена аортна стеноза - УМБАЛ “ Царица Йоанна”- ИСУЛ
П.Учиков, К.Мурджев , Х.Хатър, Г.Присадов, А.Учиков, З.Въжев, И.Новаков: Травматични лезии на мезентериалните съдове
Доц. д-р З. Въжев: Исхемична болест на сърцето – индикации за хирургично лечение
Z. Vazhev MD: History of surgery
Клиничен случай - УМБАЛ Свети Георги Пловдив
Основни социологични проблеми в здравеопазването
Реваскуларизация при пациенти със стабилна коронарна болест