Клиничен случай - УМБАЛ Свети Георги Пловдив

Презентацията е изнесена по време на Зимно училище за специализанти по кардиология, 19 – 22 март 2015, Банско.