Зимно училище за специализанти по кардиология 2015 - PDFs

Зимно училище 2015

Покажи брой 
Заглавие
Проф. Георги Момеков: Предимства на фиксираната комбинация Telmisartan/Hydrochlorothiazide
Проф. Асен Гудев: Фамилната хиперхолестеролемия - рядка или непозната болест?
Доц. Арман Постаджиян: Реваскуларизация
Доц. д-р Пламен Панайотов: Оперативна корекця на митралната регургитация
Д-р Яна Симова: Оценка на пациент с митрална инсуфициенция
Доц. Й. Йотов: Представяне на препоръките за артериална хипертония
С. Бакалска, Н. Згурова, А. Ангелов, Й. Йотов: Клиничен случай от МБАЛ Св. Марина Варна
Д-р Любомир Досев, Д-р Георги Димитров: Клиничен случай - Имплантация на стент графт
Д-р Елена Пунчева: D-Dimer и BNP - Какво да попитаме лабораторията и как да интерпретираме резултата?
Доц. Иван Груев: Артериална хипертония и други сърдечно-съдови рискови фактори